Skilmálar vefverslunar

Almenn ákvæði

Skilmálar þessir gilda um kaup á vöru eða þjónustu á vefsvæðinu stb.is. Skilmálarnir skilgreina réttindi og skyldur Stuðlabergs heilbrigðistækni ehf. annars vegar og kaupanda vöru eða þjónustu hins vegar. Hafi skilmálar þessir ekki verið samþykktir af kaupanda við nýskráningu á vefsíðu Stuðlabergs, stb.is, teljast þeir samþykktir við fyrstu kaup á vöru eða þjónustu.

Stuðlaberg heilbrigðistækni ehf. áskilur sér rétt til að hætta við pantanir. Einnig er áskilinn réttur til að breyta verðum eða hætta að bjóða upp á vörutegundir fyrirvaralaust. Stundum getur þurft að staðfesta pantanir símleiðis.

 „Kaupandi“ er einstaklingur, sem er aðili samnings en stundar ekki viðskipti eða aðra athafnastarfsemi, þ.e. einstaklingur sem kaupir vöru eða þjónustu í skilningi laga um neytendakaup nr. 48/2003. Kaupandi verður að vera a.m.k. 16 ára. „Kaupandi“ getur líka verið lögaðili, en lög um um þjónustukaup nr. 42/2000 eiga við fyrirtæki og stofnanir. Þessi lög gilda um réttarstöðu samningsaðila þegar sérstökum ákvæðum þessara skilmála sleppir. Stuðlaberg heilbrigðistækni ehf. selur vörur eða þjónustu til kaupanda á vefsvæði sínu. Stuðlaberg býður kaupendum sínum að fá vöruna senda frítt á næsta pósthús.

Almennar pantanir

  • Kaupandi ber sendingarkostnað af vörukaupum sem ekki eru gerðar í gegnum vefverslun stb.is. Á þetta einnig við þegar kaupandi pantað vöruna símleiðis eða með því að senda pöntun á netfang Stuðlabergs. Öllu jafna rukkar flutningsaðili sendingargjald til kaupanda beint.
  • Þegar verslað er í vefverslun stb.is þá býður Stuðlaberg heilbrigðistækni ehf. fría sendingu að næstu afgreiðslustöð flutningsaðila þegar verslað er í vefverslun stb.is. fyrir 20.000 kr. eða meira, gildir fyrir pantanir allt að 20 kg. að þyngd.

Seldar vörur eru eign Stuðlaberg heilbrigðistækni ehf. þar til kaupverð er greitt að fullu.

Verð

Vinsamlegast athugið að verð á vefsvæði Stuðlabergs heilbrigðistækni ehf. og í útsendum póstum getur breyst án fyrirvara. Verð er birt með virðisaukaskatti og með fyrirvara um innsláttar- og kerfisvillur. Stuðlaberg áskilur sér rétt til að afturkalla pantanir í heild eða að hluta ef að viðkomandi vara er uppseld, skemmd eða gölluð. Stuðlaberg mun upplýsa kaupanda um allt slíkt eins fljótt og kostur er, og hugsanlega koma með tillögu að annarri vöru sem kaupanda gefst kostur á að samþykkja eða hafna.

Persónuupplýsingar

Á stb.is er aðgengileg persónuverndarstefna félagsins. Í þessari persónuverndaryfirlýsingu kemur fram hvernig Stuðlaberg heilbrigðistækni ehf. umgengst þær persónuupplýsingar um kaupanda sem geymdar eru og hvaða réttindi hann á varðandi upplýsingarnar. 

Aðgangur

Kaupandi hefur leyfi til að nota vefinn stb.is og þá þjónustu sem þar er boðið upp á í samræmi við skilmála þessa og þær aðgangstakmarkanir sem Stuðlaberg setur. Hafi skilmálar þessir ekki verið samþykktir af kaupanda við nýskráningu á vefsíðu Stuðlabergs, teljast þeir samþykktir við fyrstu kaup.

Stranglega er bannað að falsa nafn og persónuupplýsingar við skráningu inn á stb.is. Verði kaupandi uppvís að að slíku og öðru sviksamlegu athæfi við kaup á vefnum áskilur Stuðlaberg sér rétt til að vinna náið með lögreglu við úrlausn slíkra mála, þ.m.t. að veita henni þær upplýsingar sem nauðsynlegar eru í slíkum tilvikum. Stuðlaberg heilbrigðistækni ehf. áskilur sér rétt til að takmarka eða loka fyrir aðgang að stb.is ef grunur leikur á að kaupandi hafi orðið uppvís að falsa nafn og persónuupplýsingar við skráningu.

Innskráning og pöntun

Við fyrstu innskráningu skráir kaupandi fullt nafn, kennitölu, heimilisfang og tölvupóstfang sitt og samþykkir að hann hafi lesið persónuverndarstefnu félagsins. Einnig getur kaupandi samþykkt að vera á póstlista og SMS lista Stuðlabergs. Pöntun kaupanda á vefversluninni er bindandi þegar hann hefur staðfest pöntun sína í kaupferlinu. Stuðlaberg heilbrigðistækni ehf. er skuldbundið að afgreiða pöntun kaupanda (nema í tilvikum sem nefnd eru í 2. og 3. grein þessara skilmála) og sendir kaupanda staðfestingu með tölvupósti. Jafnframt sendir Stuðlaberg kaupanda afrit af reikningi þegar greiðsla berst frá kaupanda. Kaupanda er bent á að kynna sér vel staðfestingu á pöntun þegar hún berst.

Afhending

Leitast er við að afgreiða vefpantanir næsta virka dag. Sé varan ekki til á lager mun þjónustufulltrúi hafa samband og tilkynna um áætlaðan afhendingartíma vörunnar. Pöntunum er almennt dreift af Íslandspósti og gilda afhendingar-, ábyrgðar og flutningsskilmálar flutningsaðila um afhendingu vörunnar. Stuðlaberg heilbrigðistækni ehf. ber samkvæmt þessu enga ábyrgð á tjóni sem kann að verða á vöru í flutningi. Verði vara fyrir tjóni hjá flutningsaðila, ber Stuðlaberg ekki ábyrgð á slíku tjóni.

Afhending vöru sem pöntuð er í gegnum Sjúkratryggingar Íslands

Allar pantanir hjálpartækja og annarra vara sem berast Stuðlabergi í gengum Sjúkratryggingar Íslands eru að jafnaði afgreiddar næsta virka dag eftir pöntun. Sé varan ekki til á lager mun vörustjóri hafa samband og tilkynna um áætlaðan afhendingartíma vörunnar.

Yfirferð á vöru

Eftir að kaupandi hefur móttekið pöntunina þarf hann að byrja á því að kanna hvort hún sé í samræmi við pöntunarstaðfestingu og reikning. Skilmálar þessir gera ráð fyrir að kaupandi hafi lesið og kynnt sér leiðbeiningar sem fylgja með vörunni. Ef kaupandi telur að varan sé ekki í samræmi við vörulýsingu eða þörf er á ítarlegri leiðbeiningum með vörunni, skal senda tilkynningu þess efnis með tölvupósti eða hafa samband við þjónustuver Stuðlabergs. Stuðlaberg áskilur sér rétt að sannreyna staðhæfingu innan 14 daga.

Samningurinn

Með greiðslu staðfestir kaupandi að hann þekki gildandi skilmála vefverslunarinnar stb.is. Hver kaup eru bindandi fyrir kaupanda samkvæmt skilmálum og skilyrðum vefverslunarinnar.

Greiðsla

Greiðslu getur kaupandi innt af hendi á ýmsa vegu:

  • Kredit- eða debetkort: Greiðsla fer fram á sama tíma og kaupandi skráir kaup sín. Greiðsla með kreditkorti fer fram í gegnum örugga greiðslugátt sem kaupanda er beint sjálfkrafa til þegar hann fyllir út greiðsluupplýsingar. Þegar kaupandi staðfestir upplýsingarnar er greiðslan skuldfærð af kortinu. Einnig er hægt að nýta sér raðgreiðslur með kreditkorti.
  • Netgíró: Kaupandi samþykkir að nota þjónustu Netgíró. Einnig er hægt að nýta sér raðgreiðslur með Netgíró. Frekari upplýsingar um virkni þjónustunnar má finna á netgiro.is.

Skilaréttur

Kaupandi sem verslar á stb.is hefur 365 daga til að hætta við kaupin að því tilskildu að varan hafi ekkert verið notuð, henni sé skilað í fullkomnu lagi í söluhæfum og upprunalegum umbúðum. Ef vara er innsigluð má ekki rjúfa innsiglið. Fresturinn byrjar að líða þegar varan er keypt á vef. Reikningskvittun fyrir vörukaupunum þarf að fylgja með vöruskilum. Endurgreiðsla er framkvæmd að fullu ef ofangreind skilyrði eru uppfyllt og eftir að varan er móttekin. Flutnings- og póstburðargjöld eru ekki endurgreidd. Vinsamlegast hafið samband við Stuðlaberg heilbrigðistækni ehf. með spurningar á netfangið stb@stb.is eða í síma 569 3180. Að öðru leyti vísum við til laga nr.48/2003 um neytendakaup.

Gallar

Ef vara er gölluð er stb.is skylt að bjóða kaupanda viðgerð, nýja vöru, afslátt eða afturköllun kaupa. Samkvæmt lögum um neytendakaup nr. 48/2003 á kaupandi rétt á því að fá gallaða vöru bætta ef tilkynning berst okkur innan tveggja mánaða frá því að kaupandi varð var við galla. Stuðlaberg mælir með því að kaupandi sendi tölvupóst eða hringi í þjónustuver Stuðlabergs sem fyrst frá því að galli uppgötvast. Stuðlaberg sendir staðfestingu til baka um móttöku tölvupóstsins. Stuðlaberg heilbrigðistækni ehf. áskilur sér rétt til að sannreyna að varan sé gölluð innan 10 daga.

Ábyrgð

Ábyrgð Stuðlabergs heilbrigðistækni ehf. hefur ekki í för með sér takmarkanir á rétti sem kveðið er á um í lögum um neytendakaup nr. 48/2003. Ábyrgð vegna galla á vöru er í samræmi við lög um neytendakaup og miðast við dagsetningu kaupa til einstaklinga. Ef um er að ræða sölu til fyrirtækis er ábyrgð á galla 1 ár frá kaupdagsetningu samkvæmt lögum um lausafjárkaup nr. 50/2000.

Stuðlaberg heilbrigðistækni ehf. er ekki skuldbundið til að sjá um viðgerð á vöru, gefa afslætti eða skipta út vöru eftir að ábyrgðartíma lýkur. Stuðlaberg áskilur sér rétt til að sannreyna að galli eða bilun heyri undir ábyrgðarskilmála innan 10 virkra daga. Ef vara fellur undir ábyrgðarskilmála þá er Stuðlaberg heilbrigðistækni ehf. skylt að bjóða kaupanda viðgerð, nýja vöru eða afslátt.

Eignarréttur

Seldar vörur eru eign Stuðlaberg heilbrigðistækni ehf. þar til kaupverð er greitt að fullu.

Annað

Stuðlaberg heilbrigðistækni ehf. áskilur sér fullan rétt til að breyta ákvæðum þessara skilmála, enda verði kaupanda tilkynnt um það. Útsending nýrra skilmála til kaupanda og/eða birting á vefsíðunni stb.is telst nægileg tilkynning. Litið er svo á að kaupandi hafi samþykkt breytinguna ef hann kaupir vöru eða þjónustu eftir að tilkynning um breytingu hefur verið gefin út. Réttur neytenda (einstaklingur utan atvinnustarfsemi) er í samræmi við neytendakaupalög nr. 48/2003.

Ágreiningur

Rísi ágreiningur milli aðila um efni þessara viðskiptaskilmála eða vegna brota á þeim má bera viðkomandi mál undir Kærunefnd þjónustu og lausafjárkaupa hjá Neytendastofu. Ef allt þrýtur er heimilt að reka mál vegna þessa fyrir Héraðsdómi Reykjavíkur skv. ákvæðum laga nr. 91/1991.

Trúnaður

Seljandi heitir kaupanda fullum trúnaði um allar þær upplýsingar sem kaupandi gefur upp í tengslum við viðskiptin. Upplýsingar verða ekki afhentar þriðja aðila undir neinum kringumstæðum.

Gildistími

Skilmálar þessir gilda frá 1. janúar 2018.

Trúnaður

Seljandi heitir kaupanda fullum trúnaði um allar þær upplýsingar sem kaupandi gefur upp í tengslum við viðskiptin. Upplýsingar verða ekki afhentar þriðja aðila undir neinum kringumstæðum.

Lög og varnarþing

Samningur þessi er í samræmi við íslensk lög. Rísi mál vegna hans skal það rekið fyrir Héraðsdómi Reykjavikur.

ENGLISH

General

Studlaberg Health Technology reserves the right to cancel orders, to change prices and to change product types being sold, without notice. Orders can be confirmed by phone.

Product delivery

We offer free home delivery on every purchase above 10.000 ISK. as long as the total weight of the order is within 20 kg. All orders are processed the next working day. If the product is not available nor on stock, a service representative will be in contact with you and announce an estimated delivery time.

Cancellation right / right to return and refund in our webstore

The webstore buyer has 365 days to cancel a purchase, as long as he has not used the product and the product is returned in unopened packages and in good order. If the product was in sealed packages, the seal must not be broken. The cancellation period starts at the date of purchase. The invoice for the product has to be included in the return. Refund is made in full if the above conditions are met and after the product has been returned. Delivery charges are not refunded. Please contact stb@stb,is for questions.

Price

Please notice that the price on the internet can change without notice.

Taxes and fees

All prices on the website are including VAT and invoices are issued with VAT.

Confidentiality

The seller holds all information from the buyer in relation to the purchase as confidential. Under no circumstances will information be handed to a third party.

Governing law / Jurisdiction 

These Terms and Conditions are in accordance with Icelandic law.